Veterán klub Litomyšl
CZ EN
Veterán klub Litomyšl, z.s.
Vodní valy 1189
Litomyšl 570 01

IČO: 01390317
E-mail: info@veteranklublitomysl.cz

Výroční členská schůze VKL 2023

Publikováno: 26.02.2023

Výroční členská schůze Veterán klubu Litotmyšl 12. 2. 2023

V neděli 12. února proběhla v malém sále Smetanova domu v Litomyšli, pravidelná výroční schůze Veterán klubu Litomyšl.  Přítomno bylo 57 z celkových 97 členů. Členská schůze tedy byla usnášeníschopná. Letošní výroční schůzi nevedl jako obvykle předseda klubu Ing. Vojtěch Vomočil, ale JUDr. Valerie Vodičková. Uplynulo totiž 10 let od samotného vzniku Veterán klubu Litomyšl a zároveň skončil desetiletý mandát členům výboru. Členskou schůzi čekal nelehký úkol. Volba nového vedení.

                Mandát členům výboru byl po racionálních úvahách zkrácen na polovinu, tedy 5 let.  Pětičlenný výbor doznal tří změn. Na post předsedy již nekandidoval Ing. Vojtěch Vomočil a na jeho místo byla zvolena Alena Maruškinová. Na post 1. místopředsedy byla místo Petra Lorence zvolena Eliška Cibulková. Post 2. místopředsedy zůstal nezměněn a na pozici dále setrvá Jiří Flídr. Pokladníkem byl místo Ing. Václava Kuře zvolen Roman Maruškin. Na postu zástupce pro styk s veřejností bude dál pokračovat Karel Frank. Původním členům výkonného výboru patří velké poděkování za jejich odvedenou práci  a nově zvoleným členů je potřeba popřát mnoho sil, jelikož "laťka" je nastavena velmi vysoko.

                Dalšími body programu bylo projednání a schválení výsledků hospodaření za rok 2022, schválení rozpočtu na rok 2023, projednání a schválení výše členského poplatku a výše poplatků za testování vozidel. Po skončení oficiální části, byly předány končícím členům výboru Vojtěchu Vomočilovi a Petru Lorencovi,  jako poděkování společné dary od členů VKL. Poté následovala volná diskuze a celé odpoledne zakončila večere od restaurace Na Karlově.

 

Za VKL Karel Frank

 

  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
< Zpět