Veterán klub Litomyšl
CZ EN
Veterán klub Litomyšl, z.s.
Vodní valy 1189
Litomyšl 570 01

IČO: 01390317
E-mail: veteranklublitomysl@email.cz

Výroční členská schůze VKL 2024

Publikováno: 15.02.2024

Výroční členská schůze VKL 2024

Výroční členská schůze Veterán klubu Litomyšl

 

V neděli 4.2. 2024 proběhla pravidelná výroční členská schůze Veterán klubu Litomyšl v hotelu Zlatá Hvězda v sále Bedřicha Smetany. Letos poprvé ji jako předsedkyně vedla Alena Fabián Maruškinová. Oficiální začátek schůze byl stanoven na 13:00. V prvním bodě došlo k zjištění usnášeníschopnosti. Přítomno bylo 58 členů VKL včetně svých doprovodů ze 108 možných. Schůze tedy mohla pokračovat dál. Dalšími body bylo projednání výše členských poplatků, drobná úprava stanov VKL. Eliška Cibulková přednesla zprávu o činnosti VKL za uplynulý rok, který byl jak na pořádání, tak na účast členů na různých akcích velmi bohatý. Dále pokladník VKL Roman Maruškin seznámil všechny přítomné s hospodařením klubu a byl schválen rozpočet klubu na rok 2024. Dalším důležitým programem bylo seznámení členů se změnami v testování vozidel pro rok 2024 což měl na starosti bývalý předseda klubu a pověřený testační komisař Vojtěch Vomočil. V závěru schůze Martin Šikl poděkoval členům VKL za pomoc a účast při pořádání Vzpomínkového dne na silniční závody motocyklů Morašického trojúhelníku, který se konal po 50 letech od jeho ukončení. Než se všichni odebrali do svých domovů čekala na každého večeře v hotelu Zlatá Hvězda.

 

 

Za VKL Karel Frank

 

  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
< Zpět