Veterán klub Litomyšl
CZ EN
Veterán klub Litomyšl, z.s.
Vodní valy 1189
Litomyšl 570 01

IČO: 01390317
E-mail: veteranklublitomysl@email.cz

Jízda za TGM

Publikováno: 28.10.2022

V pátek 28. října uspořádal Veterán klub Litomyšl a město Litomyšl spolu s Četnickou pátrací stanicí Pardubice a Sborem paní a dívek pietní akt k uctění památky 104. výročí vzniku samostatného Československa.

                Členové veterán klubu se jako vždy sešli s předstihem na Smetanově náměstí, aby pak kolonou historických vozidel za doprovodu Městské police Litomyšl dorazili k pomníku padlých v 1. světové válce u sokolovny. Od 9:00 zde byl zahájen samotný pietní akt proslovem starosty města Litomyšl Danielem Brýdlem. Zástupce veterán klubu Karel Frank přednesl projev k již zmiňovanému 104. výročí,  autorem textu  je Tomáš Havránek za což mu patří velký dík. K pomníku byly položeny věnce a celý program  doplnil písněmi  Sbor paní a dívek.

                Po necelé hodině se účastnící odebrali do Vlčkova, kde proběhla druhá část pietního aktu. Po zaparkování vozidel a nastoupení čestné stráže v podání Četnické pátrací stanice Pardubice pod vedením Libora Kazdy, proběhla zdravice od místostarosty Vlčkova Martina Šplíchala. Byl přednesen projev  a položeny věnce k bustě Tomáše Garrigue Masaryka. Celý program byl opět doprovázen písněmi Sboru paní a dívek. Po ukončení pietního aktu, bylo pro všechny nachystáno občerstvení. Velké poděkování patří také Janě Bisové a Jitce Rösslerové za zdokumentování celého programu a dále všem kdo se na tomto pietním aktu podíleli organizačně nebo jako diváci. Je stále důležité si tuto událost připomínat, obzvlášť v této nelehké době. 

Za VKL Karel Frank

  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
  • Veterán klub Litomyšl
< Zpět