Veterán klub Litomyšl
CZ EN
Veterán klub Litomyšl, z.s.
Vodní valy 1189
Litomyšl 570 01

IČO: 01390317
E-mail: info@veteranklublitomysl.cz

Jízda za TGM

Publikováno: 28.10.2017

Oslavili jsme 99. výročí založení vzniku ČSR a uctili památku padlých.

Poslední oficialní akce našeho klubu pro tuto sezónu úspešně proběhla. Byla to již tradičně pietní jízda ke dvěma významným místům v našem okolí. Tím prvním byl pamatník padlých v 1. světové válce a za okupace v Litomyšli u Sokolovny. Zde na úvod vystoupil náš rečník Václav Kuře. Následoval proslov pana starosty Radomila Kašpara a poté přislo slavnostní kladení věnců. Celý program velmi vhodně doplnil zpěv Sboru paní a dívek. Nesmím ani zapomenout na čestnou stráž dobových četníku a vojáku, kterou drželi příslušníci Četnické patrací stanice Pardubice. Po zhruba čtyřicetiminutovém programu jsme usedli do našich historických vozidel a s doprovodem Městské Policie se vydali směr Vlčkov. Zde byl opět krátký proslov, zpěv a pokládání věnců k buste Tomáse Garrigue Masaryka. Po programu jsme byli pozváni do zdejšího obecního střediska, kde jsme byli velmi bohatě pohoštěni. Dobře se jedlo a vesele diskutovalo, až se nachýlila pozdější odpolední hodina a s ní spojený čas odjezdu. Ten už byl zcela v režii každého účastníka. 

 

Nyní si dovolím krátký odstaveček s poděkováním lidem či spolkům, jelikož přispeli ke zdarnému průběhu celé akce. Děkujeme členům ČPS Pardubice a Sboru  paní a dívek při doprovodu u této příležitosti. Děkujeme starostovi města Litomyšle Radomilu Kašparovi za účast a řeč u památníku v Litomyšli a též za úhradu nákladů spojených s ozvučením, dík patří Luboši Adolfovi za ozvučení. Také děkujeme starostovi Vlčkova panu Novákovi za vřelé přijetí a za chutné pohoštění. Dík patři Martinu Prudkému za připravu klidných proslovů. V neposlední řadě děkujeme Janě Bisové za fotografování celé akce. Na závěr děkujeme členům našeho klubu panu Lorencovi, Mírovi Tmějovi  a všem, kteří setkání podpořili.

S pozdravem

Jan Kuře

 • Veterán klub Litomyšl
 • Veterán klub Litomyšl
 • Veterán klub Litomyšl
 • Veterán klub Litomyšl
 • Veterán klub Litomyšl
 • Veterán klub Litomyšl
 • Veterán klub Litomyšl
 • Veterán klub Litomyšl
 • Veterán klub Litomyšl
 • Veterán klub Litomyšl
 • Veterán klub Litomyšl
 • Veterán klub Litomyšl
< Zpět